ГоловнаКультурологіяМовознавство
/244
И. Ф. Ющук. Курс ускоренного обучения украинскому языку
Предисловие
Заняття 1. Буквы
Занятие 2. Гласные звуки
Занятие 3. Согласные
Занятие 4. Группы согласных
Занятие 5. Украинско-русские звуковые соответствия
Занятие 6. Апостроф и мягкий знак
Заняття 7. Слово і його значення
Заняття 8. Прийменники і сполучники
Заняття 9. Частки і вигуки
Заняття 10. Творення іменників
Заняття 11. Рід, число й відмінки іменників
Заняття 12. Відмінювання іменників жіночого роду
Заняття 13. Відмінювання іменників середнього роду
Заняття 14. Відмінювання іменників чоловічого роду
Заняття 15. Деякі особливості вживання відмінків
Заняття 16. Творення прикметників
Заняття 17. Творення ступенів порівняння прикметників
Заняття 18. Відмінювання прикметників
Заняття 19. Вимова, правопис і вживання числівників
Заняття 20. Відмінювання числівників
Заняття 21. Відмінювання особових та зворотного займенників
Заняття 22. Відмінювання інших займенників
Заняття 23. Дієслово. Творення і його форми
Заняття 24. Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб
Заняття 25. Теперішній час
Заняття 26. Майбутній час: простий, складний і складений
Заняття 27. Наказовий спосіб
Заняття 28. Дієприкметник. Форма на -но, -то
Заняття 29. Дієприслівник
Заняття 30. Прислівник
Додаток. Зразки ділових паперів
Відповіді до тренувальних вправ
Короткий російсько-український військовий словник
Зміст